EXPLAINER VIDEO

Explainer video podrazmeva video koji treba nešto da objasni. Uz pomoć njega može se objasniti koncept, usluga ili proizvod neke kompanije.
Cilj ove vrste videa jeste da odgovori na sva pitanja i zabrinutost vaših potencijalnih korisnika.

What is a VPN and How Does it Work? [ENG]

What Are the 5-Eye and 14-Eye Countries? [ENG]