DOGAĐAJI

BLM Film može da pokrije razne događaje poput otvaranja novih objekata, kampanja, prezentacija, gostovanja, predstavljanja nekih proizvoda i raznih drugih manifestacija.

SUMA Fest // After Movie 2018.

Kulturni centar UMMUS

Maris Prii

Nema granica za Nedu

Juan Carlos Morales